Report of the Government 2.0 Taskforce (australian government)

Key points 

  • Government 2.0 or the use of the new collaborative tools and approaches of Web 2.0 offers an unprecedented opportunity to achieve more open, accountable, responsive and efficient government.
  • Though it involves new technology, Government 2.0 is really about a new approach to organising and governing. It will draw people into a closer and more collaborative relationship with their government. Australia has an opportunity to resume its leadership in seizing these opportunities and capturing the resulting social and economic benefits. 
  • Leadership, and policy and governance changes are needed to shift public sector culture and practice to make government information more accessible and usable, make government more consultative, participatory and transparent, build a culture of online innovation within Government, and to promote collaboration across agencies.
  • Government pervades some of the most important aspects of our lives.  Government 2.0 can harness the wealth of local and expert knowledge, ideas and enthusiasm of Australians to improve schools, hospitals, workplaces, to enrich our democracy and to improve its own policies, regulation and service delivery. 
  • Government 2.0 is a key means for renewing the public sector; offering new tools for public servants to engage and respond to the community; empower the enthusiastic, share ideas and further develop their expertise through networks of knowledge with fellow professionals and others. Together, public servants and interested communities can work to address complex policy and service delivery challenges.
  • Information collected by or for the public sector — is a national resource which should be managed for public purposes. That means that we should reverse the current presumption that it is secret unless there are good reasons for release and presume instead that it should be freely available for anyone to use and transform unless there are compelling privacy, confidentially or security considerations.
  • Government 2.0 will not be easy for it directly challenges some aspects of established policy and practice within government. Yet the changes to culture, practice and policy we envisage will ultimately advance the traditions of modern democratic government. Hence, there is a requirement for co-ordinated leadership, policy and culture change.
  • Government 2.0 is central to the delivery of government reforms like promoting innovation; and making our public service the world’s best.  

Belangrijkste kernpunten uit het Government 2.0 Taskforce Report van de Australische overheid. Zijn zo te kopiëren naar de nederlandse situatie.

Zoals ik al eerder aangaf weet Obama de sociale media op ’n goede manier in te zetten. Ook bij moeilijke onderwerpen zoals binnenlandse veiligheids issues. Er zijn al eerder ‘live’ spreekuren geweest (bekijk hiervoor het kanaal van the white house op youtube) en in bijgevoegd filmpje beantwoord Denis McDonough (de binnenlandse veiligheids adviseur van Obama, pas 40 jaar!) enkele vragen van burgers.

Misschien ook iets voor onze ministersploeg in om als middel in te zetten bij onderwerpen zoals de Qkoorts, Mexicaanse griep, de barre weersomstandigheden etc.

In aanvulling hierop zijn er in de week van 11 januari uitgebreide live chatsessies met diverse adviseurs van Obama. Hierbij wordt niet alleen terug gekeken op de ‘state of the union’ maar ook vooruit gekeken aan de hand van vragen van burgers.

BZK overweegt ‘IT Dashboard’

5 januari 2010

Om transparantie en inzicht te bieden in de grote ICT-projecten in Nederland overweegt de Rijksoverheid de inzet van een website naar het voorbeeld van het Amerikaanse IT-Dashboard. Dat heeft het ministerie van BZK bevestigd tegenover Webwereld.

Voortrekker van een dergelijke site is Rijks-CIO Maarten Hillenaar, die er dit najaar tijdens een ontmoeting met zijn Amerikaanse collega Vivek Kundra over sprak. Of en in hoeverre de code voor de site rechtstreeks wordt overgenomen, kan een woordvoerder van BZK niet zeggen. Wel zou de invoering nog dit jaar kunnen plaatsvinden.

Het IT Dashboard in de VS geeft zicht op zo’n 7000 ICT-projecten bij de overheid, incllusief de uitgaven en de overschrijdingen in geld en tijd. Ook is te zien welke leveranciers er bij de opdrachten betrokken zijn.

Erg goed nieuws in de context van #opendata en #openoverheid. Dus allemaal duimen dat dit doorgaat. Het zou ’n mooi begin van het nieuwe jaar betekenen! Overigens zou ik er ook voor willen pleiten om dit dashboard niet te beperken tot het IT-domein maar het ook andere beleidsterreinen te laten omvatten, zie hiervoor ook het amerikaanse voorbeeld.