Al enkele jaren worden wij overvoerd door artikelen over Het Nieuwe Werken, waarbij, tot mijn grote ergernis, de scope wordt beperkt tot plaats- en tijdonafhankelijk werken en de ICT-insteek. Al eerder heb ik stil gestaan bij de onderdelen van het Nieuwe Werken voor de overheid (zie ook deze overzichtsplaat met de componenten: Bytes, Bricks, Behavior & (mbt de overheid) Relatie Overheid- Burger). Deze moeten in mijn ogen in samenhang worden opgepakt werkend naar een visie waarvoor het nieuwe werken staat in je eigen organisatie. Van daaruit kun je dan bepalen in welk tempo, en hoe dik of dun bepaalde componenten worden uitgewerk zolang ze elkaar maar versterken. Dat tempo moet dan wel passen bij de organisatie en heeft alles te maken met fasering. Hierover is weinig geschreven dus ik was aangenaam verrast door dit artikel over Het Nieuwe Werken XXL.
In deze blog vul ik de genoemde stadia aan met ontwikkelingen in de 4 componenten. Het is belangrijk om je bewust te zijn van het stadium waarin jouw organisatie zich bevindt om van daaruit stappen te ondernemen.
(meer…)

Van 29 november t/m 3 december vond het Open Innovatie Festival plaats. Ook de provincie Noord-Brabant deed hier aan mee.

Hierbij een bloemlezing uit de diverse presentaties.

(meer…)

Er is weer ’n nieuwe partij in de nederlandse politieke arena, de Piratenpartij. En nee, er zijn geen relaties met moderne piraterij maar wel veel met onze veranderende samenleving (informatisering, vernetwerking). (meer…)

Via ‘n  google alert op m’n eigen naam werd ik geattendeerd op het feit dat mijn blog met als titel “Open Data, en hoe nu verder?” is opgemerkt door ’n adviesburo VHIC, onder de noemer “gesignaleerd – nieuws uit diverse vakbladen, e-zines en websites”. De volgende samenvatting wordt gegeven:

(meer…)

Report of the Government 2.0 Taskforce (australian government)

Key points 

  • Government 2.0 or the use of the new collaborative tools and approaches of Web 2.0 offers an unprecedented opportunity to achieve more open, accountable, responsive and efficient government.
  • Though it involves new technology, Government 2.0 is really about a new approach to organising and governing. It will draw people into a closer and more collaborative relationship with their government. Australia has an opportunity to resume its leadership in seizing these opportunities and capturing the resulting social and economic benefits. 
  • Leadership, and policy and governance changes are needed to shift public sector culture and practice to make government information more accessible and usable, make government more consultative, participatory and transparent, build a culture of online innovation within Government, and to promote collaboration across agencies.
  • Government pervades some of the most important aspects of our lives.  Government 2.0 can harness the wealth of local and expert knowledge, ideas and enthusiasm of Australians to improve schools, hospitals, workplaces, to enrich our democracy and to improve its own policies, regulation and service delivery. 
  • Government 2.0 is a key means for renewing the public sector; offering new tools for public servants to engage and respond to the community; empower the enthusiastic, share ideas and further develop their expertise through networks of knowledge with fellow professionals and others. Together, public servants and interested communities can work to address complex policy and service delivery challenges.
  • Information collected by or for the public sector — is a national resource which should be managed for public purposes. That means that we should reverse the current presumption that it is secret unless there are good reasons for release and presume instead that it should be freely available for anyone to use and transform unless there are compelling privacy, confidentially or security considerations.
  • Government 2.0 will not be easy for it directly challenges some aspects of established policy and practice within government. Yet the changes to culture, practice and policy we envisage will ultimately advance the traditions of modern democratic government. Hence, there is a requirement for co-ordinated leadership, policy and culture change.
  • Government 2.0 is central to the delivery of government reforms like promoting innovation; and making our public service the world’s best.  

Belangrijkste kernpunten uit het Government 2.0 Taskforce Report van de Australische overheid. Zijn zo te kopiëren naar de nederlandse situatie.

Ook Engeland volgt nu het goede voorbeeld. Onder de noemer “The gave us the Beatles, and we gave them Data.gov” heeft Vivek Kundra (de Chief Information Officer van de US) ’n blog over dit initiatief geschreven (uiteraard met de typische amerikaans trots).

(meer…)

Ook Engeland volgt nu het goede voorbeeld. Onder de noemer “The gave us the Beatles, and we gave them Data.gov” heeft Vivek Kundra (de Chief Information Officer van de US) ’n blog over dit initiatief geschreven (uiteraard met de typische amerikaans trots). Ook op locaal nivo binnen amerika worden diverse initiatieven mbt open data en open overheid gestart. Voorbeelden zijn: de steden New York, Washington, San Francisco en de staten Californië, Utah en Michigan. Het is wel jammer dat ze niet dezelfde url-template hanteren, en dat ze qua layout en aanbod heel erg veel verschillen van elkaar. Niet erg efficiënt. Dit had men wellicht slimmer kunnen uitwerken, maar dat is niet gemakkelijk in ’n immens groot land als amerika. Desalniettemin is dit ’n mooie inspiratiebron voor de nederlandse overheid. De federale overheid heeft hier duidelijk het goede voorbeeld gegeven!

Op vrijedata.nl vind je het initiatief van oa. Ton Zijlstra vind je oa ’n handreiking om te komen tot Open Overheidsdata. Aanvullingen en initiatieven zijn welkom. De handreiking bevat daarvoor ’n flowchart.

Stap 1: Hoe kan ik mijn data open maken?   Stap 2: Hoe kan ik mijn data publiceren?