Via ‘n  google alert op m’n eigen naam werd ik geattendeerd op het feit dat mijn blog met als titel “Open Data, en hoe nu verder?” is opgemerkt door ’n adviesburo VHIC, onder de noemer “gesignaleerd – nieuws uit diverse vakbladen, e-zines en websites”. De volgende samenvatting wordt gegeven:

Open data
Bron: ‘Open data: hoe nu verder?’, Monique Roosen, http://www.ambtenaar 20.nl, 11 februari 2010

De term open data wordt gebruikt voor het delen van data zonder dat hier restricties als patenten, auteursrecht of controles aan kleven. Het hergebruiken van gegevens kan de dienstverlening richting burger en bedrijfsleven verbeteren en vormt een belangrijk onderdeel van een open overheid. Amerika en Groot-Brittannië lopen met initiatieven hieromtrent voor op Nederland.

Op ambtenaar 2.0 stelt Monique Roosen dat het tijd is dat wij het Angelsaksische voorbeeld volgen. Met de bedoeling te leren van best practices legt ze het Amerikaanse initiatief data.gov en het Britse data.gov.uk naast elkaar. Roosen heeft een voorkeur voor het Brits model, vanwege de toegankelijkheid voor 2.0-communites en burgers, maar prijst ook het Amerikaanse initiatief vanwege de focus op organisatie en informatisering. Met handige screenshots zet de blogster haar verhaal kracht bij. Aan het einde van haar artikel poneert Roosen een set actiepunten waarmee Nederland aan de slag kan gaan en vraagt de lezer om feedback. Lees het artikel en ga met Roosen in discussie op: http://www.ambtenaar20.nl/?p=5002#more-5002.

Het is een correcte samenvatting en ik ben er best wel ’n beetje trots op. Was getekend blogster Roosen 😉