het nieuwe werken


Toen ik de onderstaande zes uitgangspunten beschreef die volgens mij aan de basis staan van een ConnectedOrganisatie, realiseerde ik me dat vooral de mensen in organisaties die zich bezig houden met het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent een belangrijke rol spelen bij het realiseren van een ConnectedOrganisatie. In elk bedrijf een ???Talentbevrijdingsfront??? die social media inzet om onvermoed en onbekend talent van zijn ketenen bevrijdt.

1. Authenticiteit. Het gaat allereerst om authenticiteit, passie, betrokkenheid en interesse. In een ConnectedOrganisatie komen echte mensen virtueel en fysiek samen. Het toenemende belang van ???weer echt mens worden??? vraagt om een andere verhouding tot macht en positie, want juist op deze gebieden is vaak eerder sprake van verwijdering tussen werkgever en werknemer dan dat er sprake is van verbondenheid.

2. Transparant en open. Veel macht is nu gebouwd op het bezit van kennis en informatie. Hoe meer kennis, hoe hoger op de hi??rarchische ladder. Managers hebben vaak een bevoorrechte toegang tot informatie. Een ConnectedOrganisatie is niet alleen intern transparant maar ook naar de buitenwereld. Want waar liggen nog precies de grenzen tussen producten en consumenten, werkgever en werknemer, prive en zakelijk, binnen en buiten?

3. Faciliteren in plaats van bepalen. Waar mensen elkaar via social media ontmoeten is behoefte aan afstemming en co??rdinatie. Dit biedt kansen voor organisaties: ze kunnen medewerkers faciliteren om elkaar te kunnen vinden. Dit kunnen ze doen door beschikbare informatie op die manier toegankelijk te maken dat iedereen de informatie krijgt die voor hem of haar relevant is. En organisaties kunnen sociale netwerken faciliteren om inzicht te krijgen in elkaars taken, doelstellingen en resultaten.

4. Aandacht geven in plaats van vragen. De aandacht richt zich vaak van onder naar boven. Er wordt naar de top gekeken voor richting, zo wordt aandacht gegeven. En andersom wordt er vanuit de top om aandacht gevraagd. In een ConnectedOrganisatie worden hi??rarchische structuren vervangen door netwerken. Hoe beter informatie door de netwerken stroomt, hoe beter de organisatie functioneert. En aandacht geven stimuleert dit proces.

5. Vertrouwen. Wanneer organisaties een flink deel van de controle loslaten, komt het aan op het vertrouwen dat mensen, als ze gepassioneerd en betrokken zijn, hun uiterste best zullen doen, ook zonder controle.

6. Samenwerken. In een ConnectedOrganisatie zullen zij die het meest delen en het best samenwerken het best beloond worden. Ze zijn transparant in wat ze doen en stellen daardoor anderen in staat een bijdrage te leveren aan hun werk. Zo wordt het kennis- en netwerkpotentieel van de organisatie bevrijd.

In mijn Google+ netwerk kwam ik dit plaatje tegen. Wat was dat ’n feest van herkenning. Ik heb ’n bloedhekel aan repeterende taken (veel te saai) en met mijn ICT achtergrond ben ik in staat om veel zaken te automatiseren. In de tijd dat ik bij Philips Natlab en Researchlab Océ werkzaam was had ik de beschikking over ’n eigen PC waarop ik zelf de benodigde software op mocht installeren. Voor mij saaie werkzaamheden zoals testen van software of opstellen architectuur ontwerpen automatiseerde ik dmv (shell)scripts. Dat kostte mij in het begin wat extra tijd maar binnen enkele dagen had ik deze taken volledig geautomatiseerd incl resulterend rapport. Taken waar ’n dag voor stond kon ik dus met 1 druk op de knop binnen enkele minuten op lossen.

Om het ellendige zoekwerk naar interessante rapporten en informatie te vergemakkelijken maakte ik mijn eigen interpagina met alleen maar referenties/links (begintijd van internet).

Maar hoe doe ik dat in het 2.0 tijdperk?

Voor de intrede van sociale media en netwerken struinde ik de internetsites af naar de nieuwste ontwikkelingen en gebruikte ik mijn mapje met visitekaartjes om het wiel niet opnieuw uit te hoeven vinden.

  • Delen van informatie: In 2.0 tijdperk deel ik de vergaarde informatie met mijn netwerken via twitter, google+, facebookyammer, of diigo door ’n druk op de knop (ook vorm van ‘automatisering’)
  • Van kwantitatief zoeken via Google naar kwalitatief vinden: Ik google ik minder maar stel mijn vragen aan mijn online netwerken. Van peers krijg je een kwalitatief antwoord.
  • Toegevoegd waarde: Kom ik ’n interessant artikel tegen waar ik zelf nog waarde kan toevoegen, dan schrijf ik ’n blog op mijn eigen website of op ambtenaar 2.0 netwerk.

Op deze manier laat ik de techniek voor mij werken en kan ik repeterend saai werk zoveel mogelijk vermijden.

Once a geek, allways a geek

Al enkele jaren worden wij overvoerd door artikelen over Het Nieuwe Werken, waarbij, tot mijn grote ergernis, de scope wordt beperkt tot plaats- en tijdonafhankelijk werken en de ICT-insteek. Al eerder heb ik stil gestaan bij de onderdelen van het Nieuwe Werken voor de overheid (zie ook deze overzichtsplaat met de componenten: Bytes, Bricks, Behavior & (mbt de overheid) Relatie Overheid- Burger). Deze moeten in mijn ogen in samenhang worden opgepakt werkend naar een visie waarvoor het nieuwe werken staat in je eigen organisatie. Van daaruit kun je dan bepalen in welk tempo, en hoe dik of dun bepaalde componenten worden uitgewerk zolang ze elkaar maar versterken. Dat tempo moet dan wel passen bij de organisatie en heeft alles te maken met fasering. Hierover is weinig geschreven dus ik was aangenaam verrast door dit artikel over Het Nieuwe Werken XXL.
In deze blog vul ik de genoemde stadia aan met ontwikkelingen in de 4 componenten. Het is belangrijk om je bewust te zijn van het stadium waarin jouw organisatie zich bevindt om van daaruit stappen te ondernemen.
(meer…)

Van 29 november t/m 3 december vond het Open Innovatie Festival plaats. Ook de provincie Noord-Brabant deed hier aan mee.

Hierbij een bloemlezing uit de diverse presentaties.

(meer…)

Een van de belangrijke facetten van Het Nieuwe Werken is het feit dat je plaats- en tijdonafhankelijk kunt werken. Dit biedt heel veel voordelen. De huidige ICT middelen maken het mogelijk om online samen te werken, kennis- en informatie te delen en elkaar te ontmoeten. Online vergaderen is ook mogelijk alhoewel wel tijdsgebonden.

(meer…)