Toen ik de onderstaande zes uitgangspunten beschreef die volgens mij aan de basis staan van een ConnectedOrganisatie, realiseerde ik me dat vooral de mensen in organisaties die zich bezig houden met het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent een belangrijke rol spelen bij het realiseren van een ConnectedOrganisatie. In elk bedrijf een ???Talentbevrijdingsfront??? die social media inzet om onvermoed en onbekend talent van zijn ketenen bevrijdt.

1. Authenticiteit. Het gaat allereerst om authenticiteit, passie, betrokkenheid en interesse. In een ConnectedOrganisatie komen echte mensen virtueel en fysiek samen. Het toenemende belang van ???weer echt mens worden??? vraagt om een andere verhouding tot macht en positie, want juist op deze gebieden is vaak eerder sprake van verwijdering tussen werkgever en werknemer dan dat er sprake is van verbondenheid.

2. Transparant en open. Veel macht is nu gebouwd op het bezit van kennis en informatie. Hoe meer kennis, hoe hoger op de hi??rarchische ladder. Managers hebben vaak een bevoorrechte toegang tot informatie. Een ConnectedOrganisatie is niet alleen intern transparant maar ook naar de buitenwereld. Want waar liggen nog precies de grenzen tussen producten en consumenten, werkgever en werknemer, prive en zakelijk, binnen en buiten?

3. Faciliteren in plaats van bepalen. Waar mensen elkaar via social media ontmoeten is behoefte aan afstemming en co??rdinatie. Dit biedt kansen voor organisaties: ze kunnen medewerkers faciliteren om elkaar te kunnen vinden. Dit kunnen ze doen door beschikbare informatie op die manier toegankelijk te maken dat iedereen de informatie krijgt die voor hem of haar relevant is. En organisaties kunnen sociale netwerken faciliteren om inzicht te krijgen in elkaars taken, doelstellingen en resultaten.

4. Aandacht geven in plaats van vragen. De aandacht richt zich vaak van onder naar boven. Er wordt naar de top gekeken voor richting, zo wordt aandacht gegeven. En andersom wordt er vanuit de top om aandacht gevraagd. In een ConnectedOrganisatie worden hi??rarchische structuren vervangen door netwerken. Hoe beter informatie door de netwerken stroomt, hoe beter de organisatie functioneert. En aandacht geven stimuleert dit proces.

5. Vertrouwen. Wanneer organisaties een flink deel van de controle loslaten, komt het aan op het vertrouwen dat mensen, als ze gepassioneerd en betrokken zijn, hun uiterste best zullen doen, ook zonder controle.

6. Samenwerken. In een ConnectedOrganisatie zullen zij die het meest delen en het best samenwerken het best beloond worden. Ze zijn transparant in wat ze doen en stellen daardoor anderen in staat een bijdrage te leveren aan hun werk. Zo wordt het kennis- en netwerkpotentieel van de organisatie bevrijd.