Bij Open Source producten denken we in veel gevallen aan software. Bij Open Source is de onderliggende broncode publiekelijk toegankelijk en kunnen op basis hiervan weer nieuwe ontwikkelingen/producten ontstaan. Een geweldige stimulans voor innovatie. Denk bv. eens aan de hoeveelheid add-ons die voor Firefox ontwikkeld en gratis beschikbaar gesteld zijn. Je bent niet  meer overgeleverd aan de grillen van 1 leverancier.

Voor producten en ontwerpen kun je moeilijk spreken van Open Source en gebruikt men vaak de kreet Creative Commons License. Meer uitleg over “vrij van rechten” vind je hier.

Een mooi voorbeeld van een Creative Commons license is het Open Source ontwerp van een rolstoel. De behoeften van 3e wereld landen voor medische producten (van medicijnen tot andere hulpmiddelen) zijn groot, maar er is weinig geld om deze producten aan te schaffen. Vaak zijn ze duur door onderliggende licenties en octrooien. Whirlwind Wheelchair International heeft er voor gekozen om de ontwerpen onder Creative Commons License beschikbaar te stellen aan 3e wereldlanden. Hiermee worden niet alleen de hulpbehoevenden ondersteund maar ook de locale economie, doordat zij op een goedkope manier de rolstoelen kunnen fabriceren. Ook worden de rolstoel eigenaren nauw betrokken bij het ontwerp. Zij zijn tenslotte de beste ontwerpers!

Volgens de site van whirlwind zouden 20 miljoen mensen in 3e wereld landen een goede rolstoel nodig hebben. Deze cijfers kon ik niet achterhalen op de site van World Health Organization, maar ook zij praten over een groot tekort aan rolstoelen. WHO probeert dit op te lossen door het opstellen van richtlijnen voor producenten en donateurs (klinkt als bureaucratische oplossing).

Hopelijk is het initiatief van whirlwind een stimulans voor meer producenten om producten onder CC license beschikbaar te stellen aan 3e wereldlanden en zo mee te helpen aan een betere toekomst.