De stad Reno is bekend als ‘Biggest little city in the world’ en om z’n casino’s.  Tijdens een vakantiereis door Noord-Westen van USA al eens bezocht maar weinig indruk achter gelaten. Maar vanuit gemeentelijk perspectief is het interessant om te kijken hoe reno.gov invulling geeft aan overheid 2.0.

De nieuwe ontwikkelingen staan hier beschreven. De website ziet er erg fancy uit.

Op het dienstverleningsvlak is het allemaal niet zo spannend, je kunt on-line solliciteren, allerlei gemeentelijke belastingen betalen, vergunningen aanvragen etc.

Maar aanvullend hierop kun je ook een melding voor de politie aanmaken. Denk hierbij aan inbraken, vernielingen en mishandelingen. Zijn er al gemeenten in Nederland die dit op deze manier ontsloten hebben?

Uiteraard is er ook een mobiele versie van de website beschikbaar voor smartphones, maar deze beperkt zich nog tot ‘zenden’.  Zijn er in Nederland ook al gemeenten met websites die geschikt zijn voor smartphones?

In Nederland zie je ook andere ontwikkelingen op het terrein van publieke dienstverlening zowel op internet als smartphone-vlak. Portals die door derden worden ontwikkeld op basis van open data waarmee meldingen in de openbare ruimte kunnen worden gedaan. Op dat vlak zijn we dus al wat verder.

Ook maakt Reno gebruik van sociale media, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Flickr maar de link naar de website is ver te zoeken. De foto’s op de reno.gov lijken geen relatie te hebben met de foto’s op Flickr en het is niet echt 2.0 ingestoken. Waarom wordt er bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van reno foto’s op flickr? Denk hierbij aan les 6 van overheid 1.7 beta: Ga die volle kroeg in, open niet zelf een lege. Overheden kunnen op slimme manier sociale media inzetten. Zo is er bijv. een brabantse groep op flickr, zijn er diverse brabantse kanalen op youtube en op hyves. Deze kun je op een slimme manier ontsluiten (gebruik makend van tagging) met overheids websites.

Kortom persoonlijk vind ik het nog weinig 2.0 maar hebben ze meer stappen gezet op het vlak van electronische dienstverlening en de inzet van moderne media. Maar de ontwikkelingen van reno.gov zijn wel stappen in de goede richting en het is dus een mooi voorbeeld voor gemeenten waarbij de dienstverlening verbeterd kan worden.

De presentatie van de nieuwe website:

Advertenties