Er is weer ’n nieuwe partij in de nederlandse politieke arena, de Piratenpartij. En nee, er zijn geen relaties met moderne piraterij maar wel veel met onze veranderende samenleving (informatisering, vernetwerking).

Standpunten Piratenpartij

Hierbij de standpunten op ’n rijtje:

  • Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden
  • Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving
  • Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt
  • Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen
  • Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling
  • Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen
  • Overheid open en inzichtelijk maken
  • Aanname van onschuld tot tegendeel bewezen is

De standpunten kan ik wel waarderen en spelen in  op onze veranderende samenleving. Vooral de standpunten die pleiten voor ’n open overheid/open innovatie spreken mij aan.

Moederpartij in Zweden

De eerste Piratenpartij werd in Zweden opgericht op 1 januari 2006. Binnen één maand werden meer dan 1000 handtekeningen verzameld en 900 leden geworven. De partij kreeg meteen veel media-aandacht. Om geen kiezers te verliezen veranderden gevestigde partijen hun standpunten in de richting van die van de piratenpartij.

Gezien het financiële tijdsgewricht waarin wij nu leven, heeft de nederlandse piratenpartij het tij niet mee, dit in tegenstelling tot het moment van toetreding van de zweedse piratenpartij. Toch hoop ik dat de komst van de nederlandse piratenpartij de gevestigde orde ook op dit vlak wakker schud.

Andere buitenlandse piratenpartijen

De buitenlandse Piratenpartijen zijn op dit moment al op verschillende niveaus vertegenwoordigd:

Duitsland

  • Aachen: 1 gemeenteraadslid
  • Münster: 1 gemeenteraadslid

Zweden

In Zweden behaalde de Piratpartiet 7,13% van de stemmen. Piratpartiet is de op 1 na grootste partij in Zweden gebaseerd op het aantal leden. Door het Lissabon verdrag, wat 1 januari 2009 in werking trad, is de Piratpartiet in aanmerking gekomen voor 1 extra zetel in het Europees Parlement. Dit met ingang van 1 December 2009. De Franse President Sarkozy houd dit echter tegen.

Zwitserland: 1 kantonbestuurder.

Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk doet de Piratenpartij mee aan de verkiezingen op 6 mei 2010. In het Bondsland Noordrijn Westfalen, grenzend aan Nederland, doet de Piratenpartij mee aan de verkiezingen op 9 mei 2010.