Een van de belangrijke facetten van Het Nieuwe Werken is het feit dat je plaats- en tijdonafhankelijk kunt werken. Dit biedt heel veel voordelen. De huidige ICT middelen maken het mogelijk om online samen te werken, kennis- en informatie te delen en elkaar te ontmoeten. Online vergaderen is ook mogelijk alhoewel wel tijdsgebonden.

Met name in dat laatste kunnen we ook enigzins doorschieten zoals op ’n hilarische maar briljante manier wordt weergegeven in onderstaand filmpje.

Ik zou dus willen pleiten voor ’n balans tussen offline en online werken. Zoals er binnen de twitter netwerken ‘tweetups‘ zijn zouden er bij organisaties, waar veel medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk werken, frequenter ‘meetups‘ kunnen worden georganiseerd. Aandacht voor ‘meetups’ zou zelfs standaard onderdeel kunnen zijn bij de implementatie van Het Nieuwe Werken binnen organisaties.

Zeker in ’n organisatie met veel kenniswerkers zou men kunnen opteren voor ’n gezamenlijke terugkomdag, als ‘meetup’ per week met vrije invulling. Je zou deze dag kunnen gebruiken voor innovatie/inbrengen van nieuwe ideëen/even vrijuit ‘out of the box’ lekker hersenwaaien/teambuilding etc. Met andere woorden ik pleit voor ’n creatieve invulling van zo’n dag dus niet voor standaard vergaderdagen!

Zien jullie ook voordelen in ’n goede balans afweging tussen offline en online? En zoja, hoe zou je dit dan kunnen vormgeven binnen Het Nieuwe Werken?

Share