Ik vond een aardig overzicht van 6 essentiële competenties voor government 2.0 managers. Mi. ook toepasbaar op onze nederlandse overheid.

Hierbij een samenvatting:

  1. Overheid 2.0 managers zijn innovatief. Geef ruimte en vertrouwen aan medewerkers, (keten)partners en burgers zodat zij risico’s durven nemen en moedig dit aan. Innovatie houdt niet op bij het bedenken van nieuwe dingen maar het gaat om empowerment om deze ideëen daadwerkelijk tot uitvoer te brengen.
  2. In dit kader is vertrouwen het sleutelwoord. Zonder vertrouwen geen innovatie. Werknemers zullen meer geneigd zijn om risico’s te nemen als zij het gevoel hebben dat er een vertrouwensbasis is. Open en transparante samenwerking tussen diverse partijen werkt ook het beste op basis van wederzijds vertrouwen.
  3. Vertrouwen ontstaat oa. door het gemakkelijk delen van informatie. Zelfs in het geval dat de nationale veiligheid in het geding is kan het risico van het niet delen van informatie groter zijn dan het delen ervan. Er moet ’n sfeer ontstaan van ‘noodzakelijkheid van delen van informatie’ en ‘verantwoordelijkheid voor delen van informatie’ in plaats van ‘informatie die nodig wordt geacht voor uitoefening functie’ (‘need to know’).  Medewerkers die tijdig informatie delen moeten in dat opzicht beloond worden.
  4. Het delen van informatie werkt het beste in ’n omgeving waarbij ’n sfeer is van onderling vertrouwen. Om dit te promoten zal ’n manager moeten investeren in teams en teamwork. Een organisatie met vooral 1pitters werkt minder efficënt dan een organisatie die gericht is op teams en de samenwerking binnen die teams. Goede samenwerking binnen teams werkt motiverend en enthousiasmerend. De kracht van ’n organisatie wordt niet gevormd door enkele excellerende 1pitters die toegang hebben tot alle mogelijke informatie, maar ’n manager die in staat is om ’n team te enthousiasmeren en te motiveren.
  5. Inituïtie is een andere belangrijke factor voor ’n manager 2.0. Als nooit tevoren moeten managers in staat zijn om belangrijke beslissingen te nemen op basis van de vele incomplete en veranderende informatie brokstukken. Daarnaast moet de manager vertrouwen op z’n eigen instinct in plaats van rationele feiten en informatie.
  6. Een manager moet resultaatgericht kunnen sturen (task oriented) en zich minder bezig moeten gaan houden met de tijdsindeling en aanpak van medewerkers en meer met de taak en beoogde doelstelling. Dit geldt met name voor kenniswerkers.

Share